Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1909

• • -rm Ii du­-L dl n CISZTERCI REMD PÉCSI RÓM. KRTH. FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐBE MZ 1909— 10'K ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : BUZHSSY ÁBEL, IQRZQMTÓ. TflIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA PÉCSETT, 1910. ú m y • ú m y •

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents