Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1911

tó A CISZTERCI REND PÉCSl\óM. KATH. FÖÜTMNÁZIUMÁNAK \\ 7ÍU * © AZ 1911/12-IK 0 ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: BUZÁSSY ÁBEL, IGAZGATÓ. EE NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF t? könyvnyomdájában ?? it :: :: PÉCSETT, 1912. :: :: ?• ULT TIT

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents