Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1914

af£_i Ml A CISZTERCI REND PÉCSI RÓM. KATH. FŐGIMNÁZIUMÁNAK ERTESÍTÓJE I AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL. ő I KÖZLI: BUZÁSSY ÁBEL, I CIMZ. TANKERÜLETI KIR. FŐIGAZGATÓ, • FÖGIMN. IGAZGATÓ. • TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA, PÉCSETT.

Next

/
Thumbnails
Contents