Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1915

gppPPgipgiCWMb ' VV 111 _ £ ÁA A CISZTERCI REND PÉCSI RÓM. KATH. FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1915/16-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: BUZÁSSY ÁBEL, CIMZ. TANKERÜLETI KIR. FŐIGAZGATÓ, • FŐGIMN. IGAZGATÓ. • PÉCS, 1916. TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA. llllltVMIIItlIllllltlIIIHIIVIIIIIIVIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ii Mim in mii it in mi 111111111111 ni inn «in ni tili«

Next

/
Thumbnails
Contents