Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1917

A CISZTERCI REND PÉCSI RÓM. KATH. FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1917/18-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: BUZÁSSY ÁBEL, CIMZ. TANKERÜLETI KIR. FŐIGAZGATÓ, FŐGIMN. IGAZGATÓ. TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA, PÉCSETT. 1918.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents