Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1922

ru> rh BB I p A CISZTERCI REND PÉCSI RÓM. KATH. NAGY LAJOS-FŐGIMNÁZIUMÁNAK // ERTESITOJE AZ 1922—1923. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: BUZÁSSY ÁBEL TANKER. KIR. FŐIGAZGATÓ, FÖGIMN. IGAZGATÓ. m in PÉCS, 1923. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. íifc? 1 88

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents