Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1923

A CISZTERCI REND PÉCSI RÓM. KATH, NAGY LA J 0 S-FO GIMNAZIUMANAK ERTESITOJE AZ 1923—1924. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI C. TANKER. KIR. FŐIGAZGATÓ, FÖGIMN. IGAZGATÓ. PÉCS, 1924. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents