Pius-Alapitványi Kath. Főgimnázium Értesítője az 1912-1913-iki iskolai évről (Pécs, 1913)

A Jézus-társasága vezetése alatt álló pécsi Píus-alapítványí kath* főgimnázium ÉRTESÍTŐJE az X9X2—X9X3-íkí iskolai évről. • r * *** 7 • Л ' A ? ' i I A /-J/ PÉCS, 1913. DUNÁNTÚL NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents