Pius-Alapitványi Kath. Főgimnázium Értesítője az 1913-1914-iki iskolai évről (Pécs, 1914)

A Jézus-társasága vezetése alatt álló pécsi Pius-alapítványi kath. főgimnázium értesítője az 1913— 1914-iki iskolai évről. PÉCS, 1914. NYOMATOTT A „DUNÁNTÚL“ NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL.

Next

/
Thumbnails
Contents