Pius-Alapitványi Kath. Főgimnázium Értesítője az 1921-1922-iki iskolai évről (Pécs, 1922)

PÉCSI i PIUS-ALAPITVÁNYI KATH. FŐGIMNÁZIUM I * ; i i i I ♦ ÉRTESÍTŐJE V AZ 1921—1922-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. * ? ? • f ? ? I A JÉZUS-TÁRSASÁGA VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ

Next

/
Thumbnails
Contents