Pius-Alapitványi Kath. Főgimnázium Értesítője az 1923-1924-iki iskolai évről (Pécs, 1924)

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET. A JÉZUS TÁRSASÁGA VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ PÉCSI Pius-Alapítványi Kath. Főgimnázium ÉRTESÍTŐJE AZ 1923—24-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. PÉCS, 1924. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents