Pius-Alapitványi Kath. Főgimnázium Értesítője az 1924-1925-iki iskolai évről (Pécs, 1925)

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET. A JÉZUS TÁRSASÁGA VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ PÉCSI PIUS-alapítványi kath. főgimnázium ÉRTESÍTŐJE AZ 1924 — 25-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. PÉCS, 1925. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents