Pius-Alapitványi Kath. Főgimnázium Értesítője az 1925-1926-iki iskolai évről (Pécs, 1926)

) ) ) SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET. '( ( ( ( ( A JÉZUS TÁRSASÁGA VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ PÉCSI PIUS-ALAPÍTVÁNYI kath. főgimnázium ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) értesítője AZ 1925—26-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. PÉCS, 1926. NYOMATOTT TA1ZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Next

/
Thumbnails
Contents