A Pécsi Pius-Alapítványi Jézus-Társasági Kath. Gimnázium Értesítője az 1926/27-iki iskolai évről (Pécs, 1927)

& А А'&А.' ШЖ@Ж@МШ •< •?<>? : *л..?.?.*ч !$$8§8§Ш: огох<лрш в шш» Ш<>А ■шхшт шъ штат Л pécsi Pilis-alapítványi Jé з:и s-tár sasági Kati). gimnászium ÉRTESÍTŐJE asz 1926/27-iKi isKolai évről.

Next

/
Thumbnails
Contents