Jézus-Társasága Pécsi Pius-Gimnáziumának és Pius Róm. Kat. Általános Iskolájának Évkönyve az 1946/47. iskolai évről (Pécs, 1947)

В. М. LEVÉLTÁR 20.955 Állami Főfelügyeleti Hatóság: Katolikus Iskolai Főhatóság: Pécsi tankerület. Dunántúli kerület. INTERNÁTUS. JÉZUS-TARSASÁGN PÉCSI PIUS-GIMNÁZIUMÁNAK ÉS PIUS RÓM. KÁT. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ÉVKÖNYVE az 1946-47. iskolai évről. A gimnázium fennállásának 35. évében. Az általános iskola fennállásának 2. évében. Szerkesztette: BODOLAY GYULA S. J. gimnáziumi és általános iskolai igazgató. 1947. I.ÁZÁR ENDRE KÖNYVNYOMDÁJA PÉCS, FERENCIEK-UTCA 52. SZÁM.

Next

/
Thumbnails
Contents