A Miasszonyunkról Nevezett Női Rend Pécsi Róm. Kath. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1923-1924. iskolai évről (Pécs, 1924)

MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI REND PÉCSI RÓM. KATH. SZENT ERZSÉBET LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923-1924. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: GYÖRKÖS JÓZSEF IGAZGATÓ. » PÉCS, 1924. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents