A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Rend Pécsi Róm. Kath. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1926-1927. iskolai évről (Pécs, 1927)

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET. A MI ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI REND PÉCSI ROM. KATH. SZENT ERZSÉBET LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1926—1927. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉ TESZI: GYÖRKÖS JÓZSEF IGAZGATÓ. PÉÓS, 1927. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents