A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Rend Pécsi Róm. Kath. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1928-1929. iskolai évről (Pécs, 1929)

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET A MI ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI REND PÉCSI ROM. KATH. SZENT ERZSÉBET /с LEÁNY GIMN ÁZIUMÁN AK ÉRTESÍTŐJE AZ 1928-29. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI: GYÖRKÖS JÓZSEF IGAZGATÓ ________________________í 9 2 9 D UNÁNTÚL EGYETEMI NYOMDÁJA PÉCSETT

Next

/
Thumbnails
Contents