A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Kanonok Szerzetrend Pécsi Róm. Kath. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1930-1931. iskolai évről (Pécs, 1931)

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET. A MI ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI KANONOK SZERZETREND PÉCSI ROM. KATH. SZENT ERZSÉBET LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍT ŐJE AZ 1930—31. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI i GYÖRKÖS JÓZSEF igazgató. 19 3 í. DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI NYOMDA R.-T. PÉCSETT

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents