A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Kanonok Szerzetrend Pécsi Róm. Kat. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1931-1932. iskolai évről (Pécs, 1932)

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET. MI ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI KANONOK SZERZETREND PÉCSI ROM. KÁT. SZENT ERZSÉBET LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1931-32. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI i GYÖRKÖS JÓZSEF IGAZGATÓ. A TO -l 19 3 2 DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA RT. PÉCSETT

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents