A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Kanonok Szerzetesrend Pécsi Róm. Kat. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1932-1933. iskolai évről (Pécs, 1933)

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET. A MI ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI KANONOK SZERZETESREND PÉCSI ROM. KÁT. SZENT ERZSÉBET LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932-33. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI s GYÖRKÖS JÓZSEF IGAZGATÓ. í 9 3 3 DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R.-T. PÉCSETT.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents