A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Kanonok Szerzetesrend Pécsi Róm. Kat. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1933-1934. iskolai évről (Pécs, 1934)

A MI ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI KANONOK SZERZETESREND PÉCSI ROM. KÁT. SZENT ERZSÉBET LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1933—1934. ISKOLAI ÉVRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET. KÖZZÉTESZI: GYÖRKÖS JÓZSEF IGAZGATÓ.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents