A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Kanonok Szerzetesrend Pécsi Róm. Kat. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1935-1936. iskolai évről (Pécs, 1936)

PÉCSI TANKERÜLET. f MI ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI KANONOK t SZERZETESREND PÉCSI RÓM. KÁT. I SZENT ERZSÉBET LEÁNY GIMNÁZIUMÁNAK AZ 1935—36. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: AZ IGAZGATÓSÁG. fg nem * adható &> ELI DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R.-T. PÉCSETT ÉRTESÍTŐJE

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents