A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Kanonok Szerzetesrend Pécsi Róm. Kat. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Évkönyve az 1938-1939. iskolai évről (Pécs, 1939)

PÉCSI TANKERÜLET. MI ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI KANONOK SZERZETESREND PÉCSI ROM. KÁT. SZENT ERZSÉBET LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉVKÖNYVE 1938—39. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: AZ IGAZGATÓSÁG. «/©"v V * JJ V%y 1 9 3 9. DUHÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R. I. PÉCS, PERCZEL-UTCA 2 « nyomdáért felelős: WESSELY KAROLY Igazgató.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents