A Pécsi Róm. Kat. Szent Erzsébet Leánygimnázium Évkönyve az 1942-1943. tanévről (Pécs, 1943)

DUNÁNTÚLI KAT. KERÜLET INTERNATUS. A PÉCSI RÓM. KAT. SZENT ERZSÉBET LEÁNYGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1942/43. TANÉVRŐL. FENNÁLL: 27 ÉVE. SZERKESZTETTE: BÁTAI M. ILONA IGAZGATÓ. ISKOLAFENNTARTÓ A MI ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI KANONOK-SZERZETESREND. /í^to-л PA4 . «X.­*0^ .10 \X>. 19 4 3 DUNÁNTÖL PÉCSI EGYETEMI KÖNYTKIADÓ ÉS NYOMDA R.-T. PÉCSETT.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents