Városi kereskedelmi középiskola, Pécs, 1903

B. M. LEVÉLTÁR 19796/1 FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA ÉRTESÍTŐJE RZ 1903—1904. TRNÉVRŐL. KÖZLI: VÖRÖS MIHÁLY IDEIGLENES IGHZGMTÓ. PÉCS, 1904. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. R VRROSILRG SEGÉLYEZETT PÉCSI „PORGES“-télé = NYILVÁNOS =====

Next

/
Thumbnails
Contents