Városi kereskedelmi középiskola, Pécs, 1904

B.M. LEVÉLTÁR fl VRROSILRQ SEGÉLYEZETT PÉCSI „PÖRG ES“-féle ... NYILVÁNOS ............... FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA ÉRTESÍTŐJE RZ 1904—1905. TANÉVRŐL. KÖZLI : VÖRÖS MIHÁLY IDEIGLENES IGAZGATÓ. PÉCS, 1905. Nyomatott taizs József könyvnyomdájában.

Next

/
Thumbnails
Contents