Városi kereskedelmi középiskola, Pécs, 1905

H VÄROSILHG SEGÉLYEZETT PÉCSI „PORGES“-féle — ■ NYILVÁNOS ===== FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1905 — 1906. TANÉVRŐL. KÖZLI : VÖRÖS MIHÁLY IDEIGLENES IGHZQRTÓ. PÉCS, 1906. TRIZS JÓZSEF KÖrSYVMYOMDRJR.

Next

/
Thumbnails
Contents