Városi kereskedelmi középiskola, Pécs, 1947

B.M. LEVÉLTÁR 19793 1 KERESKEDELMI SZAKOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG A PÉCSI VÁROSI KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA (PÉCS, MAKÁR-UTCA 32. SZÁM) é \ könyvi: AZ 1947—48. ISKOLAI ÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 73. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE: Dr. MÁTTYUS LÁSZLÓ IGAZGATÓ H. ISKOLAFENNTARTÓ: PÉCS THJ. VAROS PÉCS, 1 9 4 8 _______________ BAKAT8AG KÖNYVKIADÓ. LAPTERJESZTŐ *8 KÖNYVNYOMDÁI SZÖVETKEZET

Next

/
Thumbnails
Contents