Városi kereskedelmi középiskola, Pécs, 1897

A PÉCSI „PORGES“-féle NYILVÁNOS HÁROM OSZTÁLYÚ FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA XXIII. ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1897/98-IKI TANÉVRŐL. KÖZLI : KONDOR BÉLA, IGAZGATÓ-TANÁR. » PÉCSETT, NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1898.

Next

/
Thumbnails
Contents