Városi kereskedelmi középiskola, Pécs, 1941

PÉCSI TANKERÜLET. (INTERNÁTUS : EMERICANUM FIÚNEVELŐ- INTÉZET ÉS ÁRVAHÁZ.) A PÉCSI VÁROSI KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA (LI-IV. ÉVFOLYAMA FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA) PÉCS, MAKÁR-UTCA 32. SZÁM ÉVKÖNYVE AZ 1941-42. TANÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 67. ÉVÉBEN KÖZLI : Dg: GEDEON ENDRE IGAZGATÓ. ISKOLAFENNTARTÓ : PÉCS SZAB. KIR. VÁROS. Pécs, í 9 4 2. Nyomatott Te1-"' Tózsef Könyvnyomdában.

Next

/
Thumbnails
Contents