Kalotai László (szerk.): Pécs-Baranyai Cimtár, 1928

Rövidítések és jelek magyarázata A. = Alsó A. Havi = Alsóhavi boldogasszony alk. ) = alkamazott alkalm. ) áll. = állami, állomás államp. = állampénztári belgy. = belgyógyászati bőrgy. = bőrgyógyászati br. = báró birt. — birtokos bizt. = biztosítási c. = cim, címzetes cs. = csendőr Dgt. = Első Dunagőzhajó- zási Társaság dr. = doktor ell. = ellenőr esp. = esperes eszterg. = esztergályos ev. = ágostai evangélikus F. = felső F. Havi = Felsőhavi- boldogasszony felügy. = felügyelő felv. = felvigyázó fbirt. = földbirtokos fhdgy = főhadnagy folyt. = folytatás földm. = földműves íuv. = fuvaros gép. = gépész gimn. = gimnáziumi gr. = gróf * "gy- = gyatíigyáros vatalnok honv. = honvéd id. = idősb ifj. = ifjú ig.,igazg. = igazgató l. O. K. Sz. = Iparosok Országos Központi Szö­vetkezete ir. = irodai irg. = irgalmas rendi isk. = iskolai it. tábl. = ítélőtáblái izr. = izraelita jbiró = járásbiró jb. = járásbíróság jző =jegyző kát. = kataszteri keresk. = kereskedő kéz. = kezelő kir. = királyi kk. = kisközség közp. = központi m. = mester mag. = magánzó, magán máv. = magyar állam vasút M. T. 1. = Magyar Táv­irati Iroda Mátyás FI. = Mátyás Fló rián Mpv. = Mohács-Pécsi- Vasut M. -Szabolcs = Mecseksza- bolcs m. kir. = magyar királyi mozd. = mozdony músz. = műszaki N. = Nagy nk. = nagyközség ny., nyug. = nyugdíjas, nyugállományú O. K. H. = Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet O. M. T. K. = Országos Magyar Tej szövetkezet i Központ org. = orgona orsz. = országút oszt. = osztály özv. = özvegy p. = posta pénzt. = pénztáros polg. = polgári p. ü. = pénzügyi P. bányatelep = Pécsbá- nyatelep P.-váradi = Pécsváradi rakt. = raktáros ref. = református r. = rendőrségi rk. = rendkívüli, római katolikus R. T., r.t. = Részvénytársa­ság rt. = rendezett tanácsú s. = segéd sz. = szám számv. = számvevő szb. = szolgabiróság szds = százados sz. kir. = szabad királyi tan. = tanácsos, tanító T., Tel. = telefon tábl. = táblai tb. = tiszteletbeli telekk. = telekkönyv tisztv. = tisztviselő tkpt. = takarékpénztári tszéki = törvényszéki tulajd. — tulajdonos tvh. = törvényhatósági u. = ucca vagy uccája ügy. = ügyészségi iiv. = üzletvezető üz. = üzemi V.-Bányatelep = Vasas­bányatelep váll. = válalkozó V. = városi vm. = vármegyei vez. = vezető vili. = villamos £ lakosság száma, vasútállomás, posta, “f távirda, S3© távbeszélő, hajóállomás, |®fe| autóbuszjárat * törvényszéki leg bejegyzett cég. Figyelmeztetés : A helység nevével egysorban közölt állomások a hely­ségben találhatók. BBAUN GÉZA PÉCS, KIRÁLY UCCA 35. FÉRFI, FU^^YERMEKRUIir^rS^^SzSÉQmSZTvísEtóí^RSZÁOOS ÁRUHÁZ. SZÖVET- ÉS BÉLÉSÁRÖ- . ^SZÖVETSÉGÉNEK SZERZŐDÉSES RAKTÁR. — ANGOL ÚRI SZABÓSÁG. ^.iii-iízÁLLITÓJA. TELEFONSZÁM 879.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents