Turai Duma, 1994-1995 (1. évfolyam, 1-7. szám)

1994-09-01 / 1. szám

Egy elsőcikkes AJÁNLÁSA fiistjelzés és pletyka helyett KEDVES IFJÚ ÉS MÁS OLVASÓ! A sajtó története igen messzire nyúlik vissza, hisz az ember mióta eszmélet­re ébredt, azóta állandóan híréhségben, illetve hír­adás-kényszerben él. (f-ásd: pletyka és indián füstjelzés!) Társas lények vagyunk, és a közösségek információk birtokában működhetnek jól. Sok évszázad telt el, mire megszületett az újság és az újságírás, mára pedig az írott sajtó népek, orszá­gok sorsát, hangulatát be­folyásoló igazi nagyhata­lom lett. Épp czcrt az új­ságszerkesztőknek is ha­talmas a felelőssége - ezt ne feledjék szerkesztőink sem. A mi iskolánk egy nagy közösség, közel ezer diák és felnőtt tanul, dolgozik, él együtL. Közöttünk, ná­lunk is jönnek-mennek a hűek: gyorsan-lassan, jól- rosszul - néha kitaláltak vagy elferdítettek. Sokszor el sem jutnak mindenki­hez... így arra gondol­tunk, nekünk is kell egy újság, amit mi írunk cs olvasunk, szerelünk, néha szidunk - de legközelebb is megvesszük, mert rólunk, nekünk szól - röviden: a mi újságunk! Tudjátok, nem is olyan könnyű egy ilyen újságot írni, de ha Ti is közremű­ködtök benne, akkor ha­mar túljut majd minden gyermekbetegségen. S ha néha nem tetszik, jusson majd eszetekbe: ez, az új­ság a Ti tükörképetek is, akár unalmas, netán érde­kes - miattatok olyan. Milyen is a jó diákújság? A pontos választ nem tu­dom, csak gondolom:-friss, de nem a hitelesség rovására,-szabad, de nem szabados, -kritikus, de nem sértő, -színes, de nem felszínes, -helyes magyarságú. de a diáknyelvet sem száműzi, -töleg: soha nem egyolda­lúan tájékoztat! Lehetne folytatni, de nem teszem. Újságunkat is az olvasók fogják elbírálni: ha veszik - jó, ha nem - léte kérdésessé válik A lap előállítását, az anyagkölt­séget önmagunknak kell megteremteni, s ez a pél­dányszámtól is függ. Kérem azokat a szülőket, túrái felnőtteket akik va­lamilyen módon támo­gatni tudnák lapunkat, segítsenek újságunk meg­jelentetésében! Végezetül kívánok n szer­kesztősegnek felelős, lel­kes, jó munkát, kitartást és türelmet. Ajánlom az újságot mind­annyiunknak, akiket érde­kel az iskola mindennapi élete: ennek alakításában szívesen rész vállalnak, eredményeinket hirdetik, népszerűsítik, nem utolsó­sorban olvassák Seszták Sándoi igazgató TOLLE, LEGE!* VEGYED ES A DÖNK képviseletében köszöntőm a most induló lapot, mely érezhető hi­ányt pótol. Megítélésem szerint egy iskolaújság akkor tölti he igazan feladatát, ha nem csupán tájékoztat, hanem seggit. tanácsol ad, szó­rakoztat, nevei Szeretném, ha lapunk hiteles krónikása, és elfo­gulatlan kritikusa tegyen iskolai életünknek. Ehhez sok sikert, kitartási és az alkotómunka örömét kívánom a szerkesztőknek. Kedves tanulóik, nevelő­társ aim! Fogadjátok érdeklődéssel és szeretettel iskolánk újságát.1 .lenéi Csabáné DONK segitö tanár ( * A címben szereplő szálló­ige Szent Ágoston Vallomások című miívében olvasható.) I, TI IRAI DIÁKOK l INALOMŰZÖ MAGAZINJA V*.

Next

/
Thumbnails
Contents