Kisbíró - Vácszentlászló, 2004 (13. évfolyam, 1-6. szám)

2004-01-01 / 1. szám

2004. JANUÁR VÁCSZENTLÁSZLÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉRDEKŰ KIADVÁNYA XIII.ÉVF. 1.SZÁM tt T • r • 1 •• •• i rr Újévi koszonto Tisztelt Vácszentlászlói Polgá­rok! Engedjék meg, hogy a 2004. év első napjaiba békességben, egészség­ben áldott esztendőt kí­vánjak mindnyájuknak, egyben gratuláljak ah­hoz a munkához, me­lyet a rendszerváltás óta településük fejlesztése érdekében végeztek. Szeretném tudatni Önökkel, hogy jól vá- / lasztottak, az önök tele­pülése a kevesek egyike a választó körzetünk­ben, ahol az elmúlt esz­tendők a csendes, békés építkezés időszakát lát­hattuk. 2004. esztendő újabb megpróbáltatásokat tar­togat, mindnyájunknak, nem csupán az újabb megszorításokra gondo­lok, sokkal inkább az EU-hoz történő csatla­kozásunkra, mely komoly felelősséget ró mindnyájunkra. Könnyen megtörténhet, hogy több generáció életminőségét érintheti negatívan a nem megfe­lelően előkészített integ­ráció. A vácszentlászlói polgárok mint minden magyar állampolgár ma ismét csak saját képes­ségében, tehetségében bízhat és abban a kis közösségben ahol élve, együtt gondolkodva ta­lálhatjuk meg azokat a lehetőségeket melyekkel talán nyertesei lehetünk és nem vesztesei és má­sodrendű polgárai az EU-nak. Ehhez a közös mun­kához, együttgondolko­dáshoz kívánok sok si­kert mindnyájunknak. Megköszönöm az eddigi együttműködést. Tóth Gábor a körzet országgyűlési képviselője 1

Next

/
Thumbnails
Contents