Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1917 (15. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék

Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja 1917. Oldal A Adofelszólamiási bizotts.íg választása 158 Ad>kivető bizottságok (egyenes adóhoz) megalakítása 1917 1919 évre 106 Adókivető bizottságok alakítása 917—19 évre 59 Adókivetési (vagyon,|hadinyereség) bizottság alakítása 372 Ajtók és kapuk rézveretének igénybevétele 79 Ajtóveretek kicserélése 405 Alsónémedi-i tüzkárosultak. könyöradomány gyű tése 235 Amerikai polgárokkal szembe i követendő eljárás 231 Amerikai polgárok összeírása 175 Amerikával való postaforgalom 167 Ammóniák kristály és nátron szóda forgalmazása 273 Anyakönyvi nyomtatvány szükséglet 78 Anyakönyvi felügyelet helyszíni gyakorlása 409 Anyakönyvi (felekezeti) kivonatok díjtalan kiadása 109 Apaállat szemlék időpontja 476 Apaállatok eladásának megakadályozása 533 Aratáshoz kévekötőzsineg Diztositása 236 Arcképes vasúti igazolványok megszerzése 918-ra 430 „Auguszta Gyorssegély“ hadibiztositás ajánlása 29 Asbest készletek feloldása 497 Aszalt szilva szükséglet biztosítása 90 Államépitészeti hivatal tisztviselői és utmesterek utiáta­lánya 482 Állami közutak fentartasára kavics szállítás 479 Állami anyakönyvekbe lelkészeknek betekintés 106 Állami mének szétosztása 4 Allatösszeirás 341—43 Állatvásárterek legeltetése 224 Árkász és utász zászlóaljakhoz való felvétel 3 Árkász—utász és vasúti ezredekbe való felvétel ‘ 215 Árpagyöngy elszállítása forgalmazása és ára 489 Árpának sör és malátagyártás céljaira való felhasználása 1 Árpa ára (katonai czéha rekvirált) 152 Árpa rekvirálás sörgyárakban . 186 . » , .199 Árdrágítások hivatali üldözése 416 Árdrágítók leleplezése 373 Árdrágító visszaélésekről szóló 4207—915 M. E. rend. módosítása 42 Árdrágító visszaélések megszüntetéséhez javaslat 264 Árvaszéki előszámok közlése “ 67 Ásványolajok árában autatbozó változás 51 Árviz esetén igénybe veendő katonai különítmények el­látása 80 Árvizek elleni védekezéshez igénybe vehető, katonai osztagok 80 Árukészletek elosztása 196 Átvevő bizottságok szervezése idei terméshez 387 Bab készletek felhasználása 149. Bab, borsó, lencse árának megállapítása 200. Baromfikolera elleni védekezés 139. Baja—kalocsai h. é. vasút engedély 416. Belügyi igazgatásban alkalmazott munkaerők 457 „Belügyi közlöny* és „Rendőri közlöny“ előfizetőinek jegyzéke 96. Biztositó intézetek hadibiztositásai 242. Bolgár állampolgárok hazairányitása 63 Bolgár fő konzul (Stoyanovics) kinevezése 368 Bolgár főkonzul (Stoyanovics) működése 416 Bolgár hadkötelesek előállítása 478 Borbélyházak és kávéházak nyilvántartása 40 Boros hordók eladása katonai kincstár által 223 Boros „ „ , „ „ 221 Bőrátvételi intézet helyiségei 350 Bőrök (kész) bejelentése 221 Bőranyagok és ruhaszövet kímélése 167 Bőrök (talp) Júniusban kiutaltak nyilvántartása 250 Bőrük (talp) Júliusban „ „ 307 Oldaf Bőrök talpszerüen kidolgozottak krupenálásá ' " 343 Bőrügyekben szakértő határrendőrök 367 Bőröknek bérben való cserzése 386 Bőrök (talp) kiutalása 409 Brassói német konzul (Orth) kinevezése 180 Brassói , . „ „ 225 Budapest-Pilisszentkereszti h. é, vasút engedély 351 Budapesti munkások gyermekeinek nyári üdülése 3C1 Budapesti gázmüveknél dolgozÓK lisztellátása 2 Budapest-Budakeszi fi. é, villamos v, engedély : £8 Burgonya szükséglet biztosítása ' 318 Burgonya forgalmazása és ara 281 Burgonyából készült anyagok fotgalombahozatala és fel­használása 3 Burgonya éra és forgalmazása 230 Burgonya szükséglet bejelentése 31 Burgonya rekvirálása 214 Burgonyához kölcsön vett zsákok használati dija 385 Burgonya termés zár ala vétele 396 Burgonyának jogellenes forgalmazása 405 Burgonya fejadagok megállapítása , 422 Burgonya központ (0. B, K. I.) elleni panaszok 508 Burgonya requirálása 468 Burgonya vásárlási engedélyek beküldése 471 Burgonya requirálás szigorú végrehajtása 478 Buza, rozs őrlési aránya. 389 Buza, rozs. kétszeres stb. 917. évi termésének zár és igénybevétele 274 Buza, rozs, árpa, kétszeres, köles, zab. árának megálla­pítása, 314 Buza, rozs, kétszeres és köles használata állati takarnia nyozásra 434 Büntető ügyekhez váló személyleirásók 3 37 Cikória (katáng) gyökéi termelése 207 Cipőáruk árának megállapítása és forgalomba hozása 123-180 Cipőbevásárló bizottságok élőálitása 180 Cipőtalp használata : 85 Cipőáruk maximális árának ellenőrzése 128 Citrom rendelések mellőzése 231 Cukor árának megállapítása 359 Cukrászok részére burgonyaliszt kiutalása 62 Cukorra adható szállítási igazolvány 60 Cukorárait megállapítása 137 Cukorrépa szerződések teljesítése 14 Cukor szálitási igazolványok 233 Cukor kiutalása befőzés és konzerváláshoz 239 Cukorelosztés elleni panaszok vizsgálata 365 Cukor elszámolás (befőzési) 384 Csárics Sándor gyümülcsészeti tanácsadó megbízása 90S Csalánkoró gyűjtése 429 Császári és királyi 2-ik ezr III. potszázadának szabadsága 52 Csecsemő védelen érdekében anyakönyvi adatok 358 Cselédeknek uj könyvekkel való ellátása 445—490 Cser, és cserző anyagokért követelhető ár 178 Czerebogár és egyéb rovarok irtásánál tanulók felhasználása 166 Csépléshez való szénbiztositésa 238 Cséplőgépek gőzekék szénellátása 292 Cséplési bejelentések nyomtatványai 307 Cséplőgépek szalmával fűtése 308 Cséplés gyors befelyezése 373 Cséplési bejelentések ellenőtzése 407 Cséplőrész elszállítás máshelyen lakó gép tulajdonos által 414 Csontenyv bőrenyv forgalmazása 478 Czegléd környéki gazd. vasút engedélye 96 Déligyümölcs szükséglet biztosítása Dió készletek zár alá vétele és forgalmazása Dobsa László könyvének ajánlása Dohánybeváltás határnapjai 46 475 117 473 XV évfolyamának TARTALOMJEGYZÉKE.

Next

/
Thumbnails
Contents