Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1933 (31. évfolyam, 1-52. szám)

PEST-PILtS-SOLT-KISKU N VARMEGYE HIVATALOS LAPJA XXXI. ÉVFOLYAM AZ ALISPÁN MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR. SZELÉNYI KÁROLY VM. ALJEGYZŐ 1933 BUDAPEST, 1933 STADIUM SAJTÓVALLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, BUDAPEST, VI. KERÜLET, RÓZSA-UTCA 111 SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents