Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1938 (36. évfolyam, 1-52. szám)

) PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VARMEGYE HIVATALOS LAPJA XXXVI. ÉVFOLYAM AZ ALISPÁN MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR. LOVÁSZY GÁBOR SZOLGABIRÓ i I 1938 ___________________________LAPKIADÓ: PEST-PIUS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE____________ F elelős kiadó: Dr. Góczy András vm. aljegyző. — Stádium Sajtóvállalat R,-T., Budapest. — Felelős: Győry Aladár igazgató »

Next

/
Thumbnails
Contents