Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1940 (38. évfolyam, 1-52. szám)

PEST-P1L1S-S0LT-K1SKUN VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA \ * l XXXV:il. ÉVFOLYAM AZ ALISPÁN MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR, GÉCZY ANDRÁS VM. TB. MÁSODFÖJEGYZÓ 1940 LAPKIADÓ: PEST-PIUS-SOLT-KISKUN VARMEGYE KÖZÖNSÉGÉ _______________________ Fel elő* kiadó: Dr. Zboray Loránd vm. aljegyző. — Stádium Sajtóvállalat R.-T., Budapest. — Felelős: Gyóry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents