Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1943 (41. évfolyam, 1-52. szám)

PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA A VÁRMEGYE ALISPÁNJÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI-—A ' DR. PAAL ISTVÁN VM, ALJEGYZŐ 1943 ________________________LAPKIADÓ: PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGÉ F elelős kiadó; Dr, Sokoray László vm, aljegyző: — Stádium Sajtóvállalat R -T., Budapest — Felelős; Győry Aladár Igazgató XLI. ÉVFOLYAM

Next

/
Thumbnails
Contents