Pesti Hírlap, 1925. július (47. évfolyam, 144-170. szám)

1925-07-14 / 155. szám

1925. Julius 1-44, kedd. PESTI HIRLAP 13 LÓVERSENY* Budapesti versenyek. A vasárnapi futtatások sike­rét alaposan meghiúsította a zord időjárás, szakadó esö riasztotta vissza a közönség egy részét a versenyek lá­togatásától. A mélyen átázott talaj azonbJB a mérkőzé­sek kimenetelét nem befolyásolta, a reális eredmények egymást követték és a fogadott lovak a frontban vé­geztek. A főfutamban, a Tátrai handicapben, a klasszis érvényesült. Ascanio öregsuly-ával aeép küzdelem után legyőzte a pehely terhű Meliát. A Lesvári-lő a távosz­loptól a célig hiven nyúlt az ostor alatt, győzelme In­kább lovasa, Takács István érdeméül tudható be, aki a nehéz ménen kabinetlovaglást produkált. Brösen formája alatt futott a favorizált Agrasl, melynek ugy látsz k a mély talaj nem konveniált. A részletes eredmény: ötödik nap. Julias 12. Ann l. Szeutondrel dij. «éZiS 1200 m. 415 Koysterer öO'/j Marán. (214) 1 303 FonóKa (il Scbejbal (4; 2 4U5 Pliryne 4i) S.olz (2J4J 3 870 Tiindi 48 Singer (12) 4 370 Sárgám 60Vi Gu.ai (.14; 0 372 SlótelyVéí «0% Sz. L. (3; 0 Ii« Uyői.es 53 Gulyás (6) 0 W.H Pomona 52 Sajdik (ii) 0 Marilla 42 Szenté (12) 0 Wi9 Nepomuk 45Vi kovács (8) u Sárgi'ua áüva maradt az indítás­ai.. biztosan íél hosszai nyerve, íú ; hosszai harmadik. Tot.: lOuO: iiOO, bejre Iüo0.:i*j0, IGOO, »J00. 4 « 11. Eladók handieafja. 1300 m. 31)3 Picikém 49".. Martinék (5) 1 4U») ßoiingei 47V4 Sajdik (IH) 2 BW My Pet 58 Gutái (8) 3 411. Maimara. 56 Schejbal^ (4) 4 411 Fácán 36% Csaján (33) 0 38ö Itozgonyi 57 Sz. L. ll (10) U 401) Kontár 51 Pfiszter (25) 0 «0 Csarkísző 4 Koväc* (10) 0 41(i Iílookhead 46 Stenzl (14) U 4n Facette 45% Opacsiti (40) 0 SUT Gyöngyi 41 Mi Rajcsik (10) 0 •»7 Slepper «6% Blazaek (14) 0 Bin. 'H hosszal nyerve, Ü hosszal harmadik. A győztesre ajánlat nem tflrttot. Tot.: 1000:7uo0, helyre 1000:1700, 1400, 2200. AOK <l L Tátrai handicap. "»^O 1000 m. 810 Ascanio 63 Takács (3) 1 4Ű0 Mdia 42 Tótli B. (JO) 11 472 iu>ppáoy 4'J'A Kováé« (5) 3 810 Xiphias 56 Stolz (12) 4 407 Parádés 61 Schejbal (4) 0 538 Agrasl 38 Sz. L. Il (1%) « Anii IV. Kétéves nyeretlenek versenye. looo m. <01 Mlleva D4V4 Schejbal (2) 1 401 Bocskay 56 Sajdik (2%) 2 Uzs k 54V4 Gulyás B. (2) 3 402 Barát 52Vi Szenté (t-'Oj 4 375 Nandine 54% Stolz (2 j) 0 Julka 52 Singor («! 0 Tauácsog 56 Sz. L. II (6) 0 413 Bordal Ol Babiujeo (SO) 0 414 Hajrá 50 Eojik (20) 0 Kirgiz 54% Martinék (I») « Dombó 54 vi Gutái (6) 0 Küzd. fajhosízal nyerve, 3% IiOjz­<»ul harmadik. Tot.: 1000:2700, helyre 10i)0:1200, 1200, 1300. an-1 V. Kétévesek eladóver­««nye. !MX) m. 114 Hehnont 43% Sienzl (j>) 1 .167 Eszmény 42 I'tiszier (4) 2 412 Sadko 51% Schejbal (4) 3 SJ5 Victoire 44 Singer (33) 4 402 B'amiert. 45% Rajcsik (33) 0 402 Eladólány S>7 Lolovic» <3») U 402 övi 41 Németh (23) 0 Verka « Sivák (33) 0 414 Feljsres 42% Bödis (33) 0 403 Horkant 50% Martinék (6) 0 367 Bimbula 45 0|iaesiti (90) o 412 Cheeky 48 Sajdik (0) » Maki 39% BlazsSk (40) 0 Kikkanps 43 Ea'ázs (CO) 0 Maki megvált lovasától. Biztosan ogy hosszal nyerve, két é* fél hosszal harmadik. A ívB/test meg­vette 45.000.000 K-éxt Horthy Je­nő ur. Tot.: 100Ü:2500 Helraont és Felperes, helyre lo00:1200, 1500, 1300. ,<»{1 VI. Handicap. FW» laoo m. 404 Privat 5'J Gulvás B. («%) 1 410 Bergéro 58% Szabó ll (2%) 2 410 bmbona 47% Sajdik (3) 3 2S5 Pianissimo 60% Takács (6) 4 404 Ballada II 55 Schejbal («) 0 415 Pianóta 90 Kovács (3) 0 404 Silena 51 Weckerman (12) U Ivűzd. nva'ihosszal nyerve, másfél hosszal hannao.iv. Tot.: 1üOO:2 00, helyre 1000:1400, 150o, 1400. 419 Bogey 52% Martinék (12) 0 »32 Pimpó 49 Sajdik (6) 0 Küzd. % hosszal nverve, ötnegyed hosszal harmadik. Tot.: 1000:5000, helyr» 1000:20ü0, 24oO, 1800 A Gödöllői dij 75.000.000 koronával javadalmazott versenyét kedden futják, melyben elsőklasszisu flyerek találkoznak. Az 1000 méteres távolságú ipérkőzésben Sárgám (Gutái), Liktor (Szabó L. II), Boglár (Gulyás), Katrinca (Schejbal) és Oktondi kerül össze. A legutóbbi formák szerint Katrinca a valószínű győztes. Ascanio legközelebb a szomabti 2800 m-es Szé­chenyi-díjban fog ütni, azután a későbbi nagy esemé­nyekre készül. BUDAPESTI VERSENYEK. (MAGYAR LOVAREGYLET) Julius! mteting. Hatodik nap. Ksdd, julius 14. 3*30 1. CSIKVÜLQYI DU. T>00> í. Tfiv. 1600 m. Célpont a na?) -ribJjinei szemben. 1 Árpádhalmi ménes Vak Bottyán 36 sm.... iSzigetli 4-8V4 2 (3) Dreher J. ur Liborius 3é pm (Adams) 406 50'/ 2 3 (2) Dreher J. ur No vara 36 pk (Adams, 1 302 50 * .ir.Mii ménéi Alpere. .Sé sm (Hesi ... 343 47V 2 5 Hg. Festetics Mädi 36 pU Szioeti 41« 49 6 Gestüt Les Wir Pignoui 3é am (Ifi. Mravik) (35«) 54V4 Horthy J. ur.Kérdő oi 3é ;ra (Tulaldonos) 342 50'i 5 Horvíit l£ ur. R.va. 4e pm 'Hiích (37!);54 9 Kenderosi inéno» Koppány 3é sm (gr. Pejacsevich) i42'v 52'. jO Mrs. Hlilo' Cunctator 36 pm . . issekutz Gy. 406 47y 2 11 (12) Stall Aichbrunn Dagorel 3é pm .. .(gr. Pejacs. A. 421 47% 12 (11) Stab Aiclibrunn Magyarán 3 sm (gr Pc acs. A. ,417.51'4 13 Gr. S/.apáry J. Paraszt 3é pm (id. Mravik) 387 48 ;i 14 Sasentivány. ;stíiil< Melia 5é sk (Urbanek) (425:53" 2 15 Gr. VVehckheim D V6ina 3é pm Kaposii (421 • 54 18 Gr Wencklieim Vesíig I>ID Ivano 1 411 54 Jelöltjeink: Gr. Pejacsevich-idomitás — Alperes. »•OO II. HANDlű'ip 3000 . (óv 1800 m. Célpont n iártatóval szemben. 1 stall Aichlirunn Kagyaran 3é sm ;gr. í'elassevicn A.)(417; 3.0 2 Ilg. Festette« Mäd- 3é stpk Szigeti 416 59' • 3 Szentiviinyi istálló Mel a 5é sk (Urbanek) (425 ) 59 4 Arpádhahnl ménes Vak Bottyán 3é sm (Szigeti) 58V 2 5 Gr S aparv i Carass» íe piti •! Mravu, 387 581; 6 Horthy J. ur Kérdőjel 36 sm (Tulajdonos) S42 58 7 Dreher J. ur Liborius 34 pm ... (Arlains > 400 55 8 Stein V. ur .zélrózsa 5é pk :oomboiai 416 52". 9 I'.Kyedi L. ur Hápoiy 36 pk (id. *lravi„ 410 51'­10 Hz. Hobenlohe-Uenr Yack 3é pm .... Szigeti (421 51 11 Gerster K. ur Fruzsi 4é «k (Gombolai)(421) 49'i 12 Wittmann !•'. ur Vöíélv 46 pm .... (IsseU.it? Gv 421 46 Jelöltjeik: Magyarán — Szigeti-Utálló. »•SO GÖDÖLLŐI D J. 15.000 :<.. l'áv. 1000 i célpont a nagv tribünnel szemben. 1 Alföldi istállc Sárgám 46 sm (Heeves 11.) 423 60 2 Dreher J. ur Liktor 36 sm (Adams) 368 58 3 Ercsii ménes. Boglár 36 pm (llesp J.) 354 59 4 Gr. Festetics Gy. Phryne 36 sk (Szigeti) (423 <52'/ 3 5 Fries M. grólnö. Roysterer 36 sm (Reeves H.) 423 58 6 Br. Harkányi S. Katrincza 36 pk (Kaposi 405 57'r 7 Gi. lani.ov.-H. I". OKlondi 4é <tr ra ... Ilortn- J. 419 63 8 Mélik A. ur. Fonóka 56 ;>lt ,lr>so J.• (423i 62!4 Jelöltjeink: Katrinca — Okiondi. S'OO IV KET.VE8E& VE.-tSEJlYu. 5000 . i'áv 1000 m. Célpont a nagytribünnel szemben. 1 Gr. Almftsv P. Elímierter sm (Paxy) 427 51 2 Gr Andrássy G. Tóalmás pm (Pejacsevich A.) 409 54V, 3 Hakonypölöskei ménes £carté II. pm.. .. (Hitch) 4D2 51 4 Dreher J ur Kaloía pk (Arlams; 420 53 5 Gerster K. ur Tatrang sm (Gombolai) (367) 54 8 Győrffy L. ur Marlka II fk (Tulajdonos) 401 53 7 Gr. Károlyi I. Armalis pm (Horthv J.) 414 54v 2 8 Gr. Károly .. Megmondtam pk gr Pejaísevich (420)53 9 Littke J. ur Juczl sk .(Ka-)osi (411 53 10 Mr«.. Elliot Andromeda p Issekutz 375 53 11 (121 Gr. Zlchv il Mangan m .. (gr Pclacsevich (408)54' 2 12 ill) Gr. Zichy B. Sirena pn (gr. IViocsevich A.) -it)., .3 Jelöltjeink: Kaloda — Tóalmás. S'SOV. KÉTÉVES fi YERETLEWEK ; A .i út «'. A. 3000 K. l'áv 1000 m. Célpont a nagytribüuncl szemiien. 1 Gr. Wenckheim F. Facér m (Kaposi) 401 60 2 Gr. Apponyl A. Interurbán sm (Adams) ;35<) SOi', 3 Uagliy Gy. ,u Felpenz .«. (Id. Mravik 403 5 i 4 Gr iicby B. Siren- /. igr. Pejacscv.cii 403 56 5 V&czbottyánl ist Szaimár pm Gombolaii 403 58'/ 2 6 Gr. Sigrav Sootlsggcr pm gr. Pejacsevich A i418)55'í 7 Gr. Lamberg II tochU' PumpernicVtelsm iHeevcs H. 4'JO oh 8 Issekutz Gy. urnő Náthás p.u (Issekutz Gy.) 403 55 9 Horváth A ur :,ubs pn» ; Hitch i (418) 55 0 Mr .1 Osborn« Sár- ró sm . Paxy 403 54*4 11 Gr. Czlráky Gy. Rajna pm .Horthv J.i 188 54 12 Győrffy i.. ur áinbaii pro . Tulajdonos 409 51Vi 13 Gr. Jankovlch-B E. Ribizkc sk . .(Horthy ,f.• (403) 51'Z 14 Gestüt l.esvár Préférence '»i linvlk 403 50'i Jelöltjeink: Bootleger — Horthy-idomitás. 6-00 .1 WELTER-HANDICAP. 20(K) . uv 11 ,.i p 0n • a nagytribünnel szemben 1 -Stein V. urnő Peleas 4é pm (Comooiai) 410 85 2 Arpftdiinlm. meni' Virraost lé stpm .>ziuet 415 63'/ 2 Mrs. Elliot Útmutató 3e pm (Issekutz Gy. 404 61 V (5) Br. Born i Sabaria ic- 'k Urbane': 400 58 5 (4) Br. Horn F. Slepper 3é pm (Urbanek) 424 44 6 Mr. J. Osborue. Gyöngyi 56 sk (Paxy) 421 44 Jelöltjeink: Virradat — Útmutató. — (Halálozás.) Özvegy Walla Lászlóné, született jákfai Könczöl ldu t néhai Walla László nógrádmegyei füld­birtokoe neje, julius 11-n váratlanul elhunyt. HJIétfőn délután négy órakor temették a kerej>esi-uti temető halot­tasházából a családi sírboltba. ÍSiposné Dobozi Lina, a Népezinházuak egykor sok évig vot kitüuő tagja, 82 éves korában Felsődaba&on meg­halt- Az érdemes színésznőt általános részvét mellett temet­ték el. Hétfőn délelőtt temették el Pinkaszentmihályvasalján Czedera Mátyás plébánost, a szombathelyi egyházmegye egyik legöregebb papját, aki 81 éves korában, röyid két­heti betegeskedés utí.n hunyt el. g — (A Budapesti Férfi Dalecjylet pályázati ered­ménye.) A Budapesti Férfi Dalegílet által hirdetett népdalegyveleg-pályázatra beküldött 29 mű közül a biráló-bizottsáj? az első dijat Révfy Géza „Hiszek" jeligéjű, a második dijat Sztdra József „1925 II. 2tí" jei:géjü, a harmadik dijat pedig Kirchner Elek „Nó­tázás" jeligéjű pályamüvének ítélte oda. Dicséretben részesültek a „Magyar dal, magyar sziv" és a „Ma­sy&r hazám" jeligéjű művek. A Dalegylet elnöksége kéri a pályázókat, hogy műveiket a benyújtás belyén hétköznanonként délután 3—4 óra között mielőbb vegyék át. — (Életuntak.) Karpelesz Sári 18 éves cipőfelsö­részkészitőnő Újpesten a villamos elé vetette magát. Az újpesti mentők súlyos sérülésekkel a Gróf Károlyi-kórház­ba szállították. A kórházban azt adta elő, hogy azért akart meghalni, mert a vőlegényével összeveszett. — Szombaton este a Kőbánya alsó pályaudvar előtt öngyil­kossági szándékból a sínekre feküdt Szolga József 28 éves szobafestő. Az arra haladó tehervonat vezetője észre­vette a síneken fekvő embert és a vonatot egy pár lépés­nyire t)őle, idejekorán megállította. — Mihusz Ilona 2ö éves imosóní a Tisza Kálmán-téren lugkövfct ivott. A Dolog-kßrhäzba szállították. — Vasárnap éjjel a Láne­hidról a Dunába akart ugrani Gy. Erzsébet 16 éves leány, a rendőr azonban szándéka kivitelében megakadályozta és a főkapitányságra vitte. A rendőrségen a leány elmon­dotta, hogy azért akar meghalni, mart állást sehol sem tud kapni,, otthon pedig mostoha apja üti-veri. — Hétfőn délután a Pongrácz-uti állami laktótelep K-pavillonjában Noszlopy Ovula 34 éves magánhivatalnok veronállal meg­mérgezte m^gát. A mentők a Kókus-kórházba szállították. — (Korszakalkotó íeliedszéul) Dr. Hegedűs és Társa laboratóriumában Markbreiter Ferenc gyógy­szerész és Jankovics Zoltán ny. fővárosi fővegyész hónapok óta töbliezer kísérletezést végeztek s arra a felfedezésre jutottak, hogy az Albán Úrid vegyszer feloldja a poloskák petéit. Korszakalkotó ez a felfede­zés a maga nemében. Ugy halljuk, hogy külföldi nagy vállalatok képviselői tárgyalásokat folytatnak a két felfedezővel, hogy a tntólmányí megvásárol­hassák. — (KÜHöldi cigaretták, szivarok behozatala.) > világhírű Abdulla cigaretták, ezek között a hires ró­zsalevélvégü, valamint másfajta kiváló cigaretták, ezenkívül Heni~y Clay. Hock. Coronas, Cabanas im portált Havanna-szivar ok és mindenféle fajta angol pipadohány megrendelhető madari Kreybig Rudolf külföldi dohányáruk behozatali irodájában: V., Nagy­korona-utca 34.. 1 61 Telefon 163—83 Minták és szi­vási próbák az irodában rendelkezésre állanak (Szk főv. pénzügyigazg. 23.967/IV. 1925. sz. rend. Ma­gyarország területére.) — (Aki sikkes, J6 cipőt akar renni), annak He­gedűshöz kell elmenni, hol minden pár cipőhöz egy kedves ajándékot adunk. VI.. Nagymező-utca 33. sz. — (Mária Schutz Győgyazálloda T. K. F.) Mária­Schutz a Semrperingen (Ausztria). Újonnan megnyílt, "legnagyobb kényelmü, ideális nyaralóhely Unniszpálya, nyilt uszoda, pensió napi 18 s., hoeszabb tartózkodásnál külön megállapo.dás. Felvilágosítást Hammerand-flzáiloda is ad Wien, VIII, Floriangasse 8. — (Forduljunk a legnagyobb bizalommal) mind n­nemü tőkeelhelyezési és hitelügyben a 'egmegbizliatőbb és tőkelegerősebb bankcégbez; a Róth Bankhoz, Buda­pesten, Vilmos császár-ut 45. Alapítási éve: 1906 — (Érdekei sürgöny érkezett) Berlinből, Szöts Si­montól, aki jelenleg külföldi bevásárló utján van, mely­ben utasitft3t ad. hogy az összes futók, nngyszőny. gok, takarók, teritök stb. 30% engedménnyel adaauanak el, mert azt az utánpótlás megengedi. A szab. .,Flx" nyug­Sgyak is lényegesen olcsóbb árban kaphstdk: Szőt', Budapest, VII., Rákóczi-ut 10. S>p-utca sarkán. Telefon József 120—29. FŐVÁROS. Az uj közigazgatási bizottság első ülése A főváros újonnan alakult közigazgatási bizott­sága hétfőn délelőtt tartotta első ülését dr. llipka Ferenc főpolgármester elnöklésével. A főpolgármes­ter az ülés megnyitása után körvonalazta a bizott­ság munkakörét. Felhívta a tagokat, hogy gondosan és lelkiismeretesen teljesítsék feladatukat. Ezután megállapította, hogy az elmúlt másfélesztendő alatt a közigazgatási bizottság volt az egyedüli fórum, amely nyilvánosan működött, ezért a tagok egy része sokszor túllépte a bizottság hatáskörét. Arra kéri tshát a tagokat, hogy a jövőben ez ne történjék meg. Megalakították a fegyelmi választmányt, a gyámhatósági felebbviteli albizottságot, adóügyi al­bizottságot, kórházi albizottságot és más albizottsá­gokat. Ezután áttértek a napirendre, amelynek so­rán Larnotte Károly főjegyző ismertette a polgár­mesteri a főkapitányi jelentést. A főkapitányi jelentéssel kapcsolatban fíaracs Marcell szólalt fel. aki szóvátette a rendőrségről ke­ringő mende-mondákat és szükségesnek mondotta, hogy a rendőrség minden ügyben perrendtartds­szerilen járjon el. Volányi főügyészhelyettes minden tekintetben azonosította magát. Baracs intencióival. Részletesen foglalkozott a rendőri ügyekkel s felem­lítette az úgynevezett rendőri ügyvédek kifogásolt eljárásait. Sze'zlér Hugó főkapitányhelyettes vála­szolt ezután Barae« MarceHnak, majd Peyer Ká­roly szólalt fel, aki sajnálattal látja, hogy munkáso­kat, akik a gazdasági válság alatt munkanélkülivé váltak, mint gyanús elemeket kezelik és sokszor to­lonc u (on bánnak el velük. Ezekkel szemben több óvatosságot'' és elnézést kér. Szeszlér Hugó fókopi­tányhelyettes Peyernek válaszolva kijelentette, hogy lehettek egyes esetek, azonban általánositani nem lehet. A bizottság ezután a jelentést tudomásul vette. A tisztifőorvos jelentésénél Lázár Ferenc tette szóvá, hogv a tuberkulózis pusztítása terjed, ezért kérdést intézett a polgármesterhez hogy milyen in­f /rkedésok történtek az uj Szent János-kórház ttidő­| ".rpavillonjainak megnyitása ügyében. Dr. Sipőcz IcnC polgármester bejelentette, hogy a három pnvil­lon közül már keltő megnyílt, a harmadik építke­zése folyamatban van CsiUéry András örömmel ál­lapította meg. hogy a főváros utcáit a por ellen ola­jozzák majd tóbb közegészségügyi kérdést vetett fel. így kérte, hogv a piacok ellenőrzését szigorúbb for­mában .foganatosítsál: Sipőcz polgármester a fel­szólalásra válaszolva bejelentette, hogy az utcák portalanítását ki fogják terjeszteni, a piacok ellenőr­zését pedig szlgoruar. fogják gyakorolni.' Peyer Ká­roly sürgette ezután a tüdőbetegpavillonok befejezé­sét, mert véleménye szerint a főváros tanácsát migy mulasztások terhelik A filrdőügy rendezését sür­gette. mert n szegényebb néposztály nein tudja igénybe venni a drága strandfürdőket. A tanfelügyelő jelentése következett ezután, melynek kapegán Baracs Marcii 'a beiskoláztatás ügyét említette fel, maid foglalkozott avval, hogy a tandijak felemeléséről ujabban ismét hírek terjed­lek el. Kérdezte hogv a szegény sorsú tanulók tan­könyvekkel való ellátása biztosítva van-e. Csilléry Vndrás Baracsnak válaszolva, elmondotta. b(y.?y az iskolaszékek gondoskodnak a beiskoláztatásról, i'fíynnezek az iskolaszékek a tandijak felemelése el­len már tiltakoztak. Helytelenifi. hogy az iskoláknál még ma ia nttgv a túlzsúfoltság. Hahn Arnold fel­szólalása után SipCcz Jenő és Kozma Jenő beszélt, majd Baracs Marcell érdeklődött, hogy mi történik a felnőtt analfabéták oktatásával. A tanfelügyelő megígérte, hogv R legközelebbi ülésen pontos vd­•aszt ad a félretett kérdésekre, majd az adófelügyelő jelentése kerül* ser? a. Plntthy György a forgalmi cdó kérdésével foglalkozott, megállapítván, hogv a forgalmi adó körüli zaklató eljárás miatt sok pa­nasz hangzik el. A helyzet azonban az, hogy kevés az ellenőr és kevés az ellenőrök fizetése. Ezért, nehéz megfelelő ellenőröket kapni. A kísértések állandóan fenr.állanak ilren fizetések mellett. Kéri hogy ezt a rendszert sürgőnen változtassák meg. Hahn Arnold indítványozta állapitsák meg hogy forgalmi adó 'igyekben hány esetben indítottak vizsgálatot. Ripka főpolgármester válaszolt a felszólalá­sokra és megállapítotté, hogy a pénzügyi kormány­zat mindig jóindulat!a! és teljes megértéssel intézte n, fővá ros ügyeit. Reméli, bogy a jövőben is igy lesz. Kozma Jenő a forgalmi adóellenőrök ügyében a régi állapotok visszaállítását sürgette, amikor ezt az ügykört fővárosi- tisztviselők látták el. Megállapí­totta azt is hogv a városi rám kezelésénél sv'yos anomáliák vannak Peye, Károly meglepetését fe­jezte ki azon, hogy itt a forgalmi adóellenőrök rossz díjazásáról hall. meri szerinte az a hir von eltcr­iedve hogy a Gellérthegyen épülő villák n\ty részét forgalmi adóellenőrök építtetik saját maguknak. Si­vőcz polgármester válaszában hangsúlyozta, hogy a forgalmi adó átmenet,' ndónnk számit, ez hozza magával az*, boprv lehetetlen ezt ugy megszervezni, mint egv állandó fellegi* adónemet Peyer Károly. Baracs Marcell és Zsolnny Imre adófelügyelő felszó­lalása a blM+tsáp ülése vég°t ért (389DRÍMTM KÜMM GUHHM a etrgnzd s.'iyosabb L^r-u. i4. Szilárd Béla 9360 Tel.: 131-28. i

Next

/
Thumbnails
Contents