Pesti Izé, 1946 (1. évfolyam, 1-7. szám)

1946-11-17 / 1. szám

A másik pár N’t» ü? tátim. Kabaréba megy, káréra, Megnézik a Har.sek—Sajót, ^Igényesek" € téren. A harmadik nej és a férj Délután is- otthon vsa, Mindkettőjük takarékos * $ nem fői fejtik a gondban* Tíz óra és harminc pere van, Nézzünk csak be Kovársbog, Ház'garűánk asztafoál ni. * Vacsorát a neje boa. Pasnjagíknáf más a helyzet, Fasmag óznak fáj feje, Bevesz szegény egy tóípirtnt, ® Sajnálja h fe, neje, Píndurka űr -aludni tér, Ne maradjunk hát hoppon - Állapítsuk meg szt gyorsan, ® Mely pár maradi ma, oí-íboat Vasárnap van, zord és hideg Három óra címűit már, Megtudhatjuk, hogy ilyenkor Mit csinál egy házaspár. Kováesékuál a feleség, Forgatja a kötőtűt Férjeura mit is tehet? Nagy szakértelemmel fül. Pasmagékuál lám az asszony Heverész a pamlagon, Pasraag úr, meg amint látjuk A fűtéshez ért nagyon. Pimínrkáné «nagysága A kutyáját nógatja. Pindurka úr lám ezalatt Kályhájukat megrakja, De az idő gyorsan múlik Öt óra van, vagy hat már, És az egyik család közben A moziban jegyre vár. Ára: 70 fillér FŐSZERKESZTŐ: GÁL GYÖRGY r746 november 17 neBgBHgnij Gyilkosok garázdálkodnak Pesten Gázkamrába viszik a járókelőket Egy héttel premier éléit — Még hétszer kell lefeküdnöm, s azután sztár leszek! Megáll az ész és égnek mered minden szál haj arra a- hírre, hogy 1946 novembe­rében, mintha misem történt volna az elmúlt két esztendő­ben, Budapest utcáin lovas- kocsival vadásznak gyanútlan élőlényekre. Az összefogot- takat egy illatosúli telepre szállítják, ketreebe zárják s ötnapi fogság után nagy részüket gázkamrába viszik vagy főbelövik % a kivégzettek zsírjából szappant főznek. A nagy kutyákat persze váltságdíj ellenében szabadon bocsátják, de a többi életre ítéltet eladják. A kis kutyák e hosszas megbeszélés, után elhatároz­ták. hogy tiltakozó jegyzéket terjesztenek fel az illetékes YS it- l *»P7>T. . !■- ­Mi is közlünk nyilas névsort! .A lapokban megjelent nyila* névsorokat számos helyre, igazítás követte. Kiderült, hogy gettóban tartózkodó zsidó­kat is felsoroltak a nyilasok között.) A Pesti izé-nek elkerült a legújabb nyilas névsort meg­találni. íme a lista: Einhorn Izrael, a Chevra alkalmazottá, Dob-utca 143. Scharfen-Mein Dávid hitközségi metsző, Rumbach-u. 80. Bloch Náthán rabbinövendék, Klauzál-utca 123. Ebben a pillanatban kaptuk az értesítést, hogy a lis­tát sajnálatos módon elcserélték. Kiderült, hogy a lista azoknak a neveit tartalmazza, akik hivatali beosztásuk miatt nem fizetnek hitközségi adót. így a lista folytatását további intézkedésig mellőzzük. STELLA ADORJÁN /7/» n> •• »• Jiatacam ATOM «Az atomenergia lesz majd Az örök fiatalság titka !> így az alábbi párbeszéd A jövőben nem is lesz ritka: — Igaz, hogy férjhez megy a lánya, A nyolcvanéves kis Etel? — Igen. Kezét megkérte tegnap Egy százhúszéves siheder. FARKAS IMRE — Örülök, hogy végre ilyen hideg lett! — Miért t — Mert most legalább azok is fáznak, akiknek van télikabátjuk. KARAKTER — Én elvből nem veszek igénybe protekciót. — Hanem? •— Hanem csak érdekből! Üres pipával Kár a benzinért, kisasszony. Sajnos, nincs dohányom. — Hagy ma! Fáradt vagyok... Öreg hiba — Miért tiltakoznak egye­sek az egységes tankönyvek ellcny — Mert olyan olcsók len­nének, hogy mindenki tanul­hatna belőlük. hatósághoz. A tiltakozójegyzék e.küldése után az illatosúti sintértelep állandó kutya- vásáráról véleményüket máris le­szögezték a sarkon. Farkas Lujza Csak stílusosan — Tudja mivel kel­lene büntetni a koszt­pénzeseket? Koszttal! — Na ... na ... — De a Markóban. A technika csodája A földalatti zsúfolt, mint mindig. Az egymásba prése- lődő utasok feje fölött karok emelkednek a levegőbe és ka­paszkodnak a szíjakba, — Érdeke* — állapítja meg valaki —, mennyien fogják a villamost és mégis megy!..,, l / Californiá’ban keresztezték A VÖRÖSHAGYMÁT A LILIOMMAL.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents