Pesti Műsor, 1968. január (17. évfolyam, 1-4. szám)

1968-01-05 / 1. szám

magyar ÍZ] Állami OPERAHÁZ Telefun i 120—126 Jegypénztár nyitás 1-kor (hétfőt napon zárva), ünnepnap de. 10—2-tg és du. 5—7-ig Pénteken, 5-én KÖrnyey-bérlet, 5. előadás Kezdete 7. vége 11 után A WALKÜR i,A Nibelung gyűrűje” zenedráma-tetra- lógia fhásodik része 3 felvonásban Szövegét és zenéjét Irta: WAGNER RICHARD (1813 - 1883) Fordította: Lányt Viktor (1889-1962), Ren­dezte: Nádasdy Kálmán. Díszlet: Füiöp Zoltán. Jelmez: Márk Tivadar Vezényel: MADARASSY ALBERT Kompolii Györgyi Siegmund . , , , Joviczky József Brünhilde • • • • Eszenyi Irma Hunding . , , « # Domahidy László Wotan . . . . . Faragó András Sieglinde .... Czanik Zsófia Fricka . . , , , Svéd Nóra Helmwige , . . . Pavlánszky Edina Ortliende .... Ráday Sári Gerhilde......................Kompolti Györgyi Waltraute • • • . Divéky Zsuzsa S’egrune .... Kenderessy Éva Rossweisse .... Rchák Éva Grimgerde .... Szőnyi Olga Schwertleite . , . Szabó Anita l. feiv.: Hundingnak egy óriási erdei tölgy köré épített hajlékába menekül Siegmund a vihar elől. ahol Sieglinde, Huding felesége téríti magához. Hun- dingnak feltűnik, hogy a vendég hason­lít felesegére 3 érdeklődni kezd Sieg- rnund származása felől Az idegen elme­séli. hogy család iát megölték ö maga egy lány védelmére kelt. akit rokonsága szíve ellen akart férjhez kényszeríteni, a lány meghalt, a rokonai halálra kere­sik. Handing ugj'ancsak rokona a lány­nak és hajnalban párviadalra akarja ki­hívni Siegmundot Sieglinde rokonszenv- vel nézi az idegent, s mialatt Hunding alszik, elmondta a házban álló nagy tö'gybe döfön kard titkát A kardot ed­dig senki sem tudta onnan kihúzni, Sieg­mund kirántja a kardot s Sieglindét, akiben testvérére ismert, magával wiszi. — II. felv : Wotan. Hunding és Siegmjnd párviadalában a Walsungvér győzelmét kívánja A testvérek nászában azonban Fricka a tűzhely szentségének meggyalá- zását látja s tiltakozik Siegmund győ­zelme ellen. Wotan kénytelen megváltoz­tatni akaratát - Siegmundnak pusztul­nia kell Brünhildet. a walkiirl meghat­ja Siegmund nagy szerelme, s Wotan pa­rancsa ellenére őt akarja győzelemre se­gíteni Wotan beleavatkozik a párviadal­ba de amikot Siegmund halálos sebet kap. Wotan leteríti a győztes Hundingot.- TI1. felv.: Brünhilde Siegmundot a wal- kiirök közé viszi akik megtagadják az okaimat Sieglindét B’űnhilde az erdőbe küldi, ahol világra hozhatja Sieemundtól származó gyerekét Wotan Rrünhildét ezért megfosztja is+eni kiváltságaitól Ar­ra ítéli, hngv álomba merüljön mindad­dig. míg oçy férfi fel nem ébreszti s ne­jévé nem teszi Lánya könyörgésére azonban enyhíti ítéletét s parancsára Lo­ge lángokból kört varázsol az alvó lány köré. XVII. ÉVF. 1. SZ. * 1968. JANUÁR 5—IMG * ÁRAi 1,60 FT Szombaton, 6-án Fleischer-bérlet, 5. előadás Kezdete 7, vége V2lC-kor MÁRTA Vígopera 3 felvonásban (5 kép) Zenéjét szerezte: FRIEDRICH FLOTOW Szövegét Wilhelm Friedrich írta. For­dította: Kern Aurél. Rendezte; Eékés András A díszleteket Forray Gábor, a jelmezeket Szeitz Gizella tervezte. Az énekkart betanította: Németh Amadé Vezényel: ERDÉLYI MIKLÓS Lady Harriet Agay Karola Nancy, a barátnője Szirmay Márta Lord Tristan Mickleford Várhelyi Endre Lyonéi l ifjú Réti József Plumkett í bérlők Bende Zsolt A richmondi bíró Kövesdy Károly Első leány Gábor Ilona Második leány . Kerényi Mária Harmadik leány . Horti Hilda Első inas . . , Hegyi János Második inas. . . Kertész Gyula Harmadik inas . Kovács Ferenc I. felv.: Lady Harriet Durham, Anna angol királynő udvarhölgye unatkozik. Még Nancy, a komorna se tudja jókedv­re deríteni Majd hirtelen ötletük támad: álruhát öltenek, s elvegyülnek a vásáro­sok közé A vásárban a lányuk elszegődnek a környékbeli gazdákhoz Harriet és Nancy - Márta és Júlia álnév alatt - Lyonéi és Pl-imkett szolgálói lesznek Elfogadták a • foglalót, a richmondi bíró tehát arra kö­telezi őket hogy kövessék úi gazdáikat. II. felv.. Harriet és Nancy semmiféle házimunkához sem ért Plumkett és Lyo­néi beleszeretnek új -szolgálóikba- A kényszerű helyzetből Harriet és Nancy csak a szerelmes Tristan lord segítségé­vel tud menekülni. III. felv.: Plumkett és Lyonéi a király­nő kíséretében lálják viszont szerelmüket. Harriet megtagadja, s nevetségessé teszi Lyonéit, de később megbánja teltét. Piumkett és Nancy azonban egymásra talál. A vásári komédiát újra eljátsszák a darab- szereplői. Harriet most már kész lemondani rangról, gazdagságról szerel­me, Lyonéi kedvéért A férfi boldogan öleli macához. A* TMotovv, Friedrich von (1812—1883) hosszú A időn át Párizsban élt Stílusán erősen nyomot hagytak ezek a? esztendők. Ope­ráiban a német Singspiel és a francia lí­rikus opera elemei ötvöződnek Színpadi művej közül a Márta bizonyult tartós ér­tékűnek. ezt a művét 1816-ban írta és 1848-ban látszották először Budapesten. Ismertebb művei még: Alessandro Stra- della (1844): Indra (18531. MIT HOL TALÁL? Állami Operaház - — — — 1—3 Bartók Gyermekszínház — 17 Bábszínház - — — — — — 18 Déi vue Színház — — — — 17 Erkel Színház - - — — — 4—5 Espresso Színpad-----­— 19 Fővárosi Opei ettszlnház — 16—17 Irodalmi Színpad — — — — 19 József Attila Színház — — 9 Kamata Varieté — — — — 17 Katona .József Színház — — 8 Kis Színpad — — — — — — 9 Madách Kamara — — — — 13 Madách Színház — — — — 12 Mikroszkóp Színpad — — — 19 Moziműsor - — — — — — 20 Nemzeti Színház — — — — 6—7 Pesti Színház — — — — 11 Pinceszínház-----------------­ie Thália Színház-------------­— 14—15 Vidám Színpad — — — — — 3 Vígszínház — - — — — 10

Next

/
Thumbnails
Contents