Pesti Műsor, 1969. január (18. évfolyam, 1-5. szám)

1969-01-03 / 1. szám

MA6YAR AUAMI OPERAHAZ Teieíoo 120—126 Jegy pénztár nyitás i-kor (hétfőn zdrvah ünnepnap de lü-2-ig ôs du. 5—7-tg Pénteken, 3-án K-bérlet, 4. előadás Kezdete 7, vege 11 előtt HAMLET Opera 3 felvonásban Zenéjét szerezte: SZOKOLAY SÁNDOR A szövegkönyvet Shakespeare tragédiája alapján Arany János fordításából SZO­KOLAY SÁNDOR állította össze. Rendezte: Mikó András. A díszleteket Forray Gábor, a jelmezeket Márk Tivadar tervezte. Az énekkart betanította: Oberfrank Géza. Vezényel: PÁL TAMÁS Claudius................Faragó András Hamlet • , A.. Szőnyi Ferenc Gertrud . . • Komlóssy Erzsébet Horatio . • • • . Bende Zsolt Polomus . • • # . Antalffy Albert Laertes . . . [ . Turpinszky Béla Ophelia..................Ander Éva Hamlet atyjának szelleme . . . Ütő Endre Rosencrantz . . . Jagasich Péter Guildenstern . . . Rozsos István fh. Marcellus Veress Gyula Bernardo Jánosi Peter Francisco .... Varga András Szípészkirály . . . Begányt Ferenc Színészkirályné . Kasza Katalin Lucianus .... Katona Lajos I. sírásó................Kishegyi Árpád II. sírásó • • . • Szendrődi Ede Pap Kovács Péter Osrick ... . . Szellő Lajos Nemes.................Somogyváry Lajos Hírnök..................Császár Péter * I. felv. 1. kép: A helsíngőri vár előtt szellem kísért: Dánia nemrég elhunyt ki­rálya. Hiába próbálják az őrállók szóra bírni, néma marad. 2. kép: Claudius ki­rály bejelenti, hogy megfogadva tanács­adói szavát, feleségül vette az elhunyt Hamlet király özvegyét, Gertrúdot. A ki­rály az ifjú Hamletet arra inti, ne túlozza el gyászát. Az udvar elvonul Hamletet értesítik apja kísértő szelleméről. — 3. kép: Ophélia búcsúzik a Franciaországba tartó Laertestől Polónius áldását adja fiára. — 4. kép: A kastély előtt újra megjelenik a szellem. Hamlet szóra bírja, s megtudja, hogy atyja gyilkosság áldo­zata lett. Gyilkosa: Claudius. II. felv. 1. jel.: Ophelia Ijedten mondja el apjának, Polóniusnak, hogy Hamlet mily zavartan közeledett feléje. — 2. jel.: Clau­dius megbízza udvaroncait: tudják meg Hamlet viselkedésének okát. — 3. jel.: Polonius felolvassa Hamlet Ophéliához írt szerelmes levelét a királynak. - 4 jel.: Polonius és Hamlet párbeszéde. — 5. jel.: Hamlet a király udvaroncaival találkozik. - 6. jel.: Színészek érkeznek, Hamlet eljátszatja velük apja megöleté- sének történetét. 2. kép. 1. jel.: Claudius és Polonius Ophéliával akarja tőrbecsalni Hamletet. — 2. jel.: Hamlet monológja: „Lenni, vagy nem lenni . . .” - 3. jel.: Hamlet találko­zik Ophéliával, s elátkozza. — 4. jel.: Claudius elhatározza: Angliába küldi Hamletet. - 5. jel.: A színészek a terve­zett előadáshoz készülődnek. A királyi udvar is bevonul. Claudius nem tudja nézni a történetet, elveszti önuralmát. III. felv. 1. jel.: Hamlet Gertrúdhoz In­dul. — 2. jel.: Gertrud szobájában Polo­nius elbújik a függöny mögé, hogy ki­hallgassa Hamlet és anyja párbeszédét. Hamlet leszúrja az aggastyánt. 2. kép. 1. jel.: Hamletet Angliába szám­űzik. — 2. jel.: Ophelia megőrül, s ön­gyilkos lesz. A király arra biztatja a ha­zatért Laertest: álljon bosszút. — 3. kép: Két sírásó friss sírt hántol a' temetőben, amikor Hamlet Horatióval odaérkezik. Ophelia temetési menete közeleg. Hamlet felfedi kilétét, s összetűz Laertesszel. — 4. Kép: Laertes és Hamlet párbajt vívnak. A Hamletnek szánt mérgezett italt a ki­rályné Issza meg. a mérgezett kard mind­két vívót halálra sebzi, Hamlet pedig még leszúrja vele Claudiust. Hamletet himni- kus zene hangjai mellett viszik a rava­talra. MIT HOL TALÁL? Állami Operabáz —------— 1—3 Bábszínház--------------------­17 Bartók Gyermekszínház — 17 Déryné Színház----------— 19 Erkel Színház----------------­4—5 Fővárosi Operettszínház — 16-17 Irodalmi Színpad----------— 15 József Attila Színház-----­18 Kamara Varieté-------------­13 Katona József Színház — — 8—9 Kis Színpad--------------------­3 Madách Kamara------— — 11 Madách Színház-------------­12—13 Mikroszkóp Színpad---------­12 Moziműsor---------— — — 20 Nemzeti Színház —------— 6-7 Pesti Színház-----— — — ro Thália Színház-----—------­14—15 Vígszínház---------— — — 9 Töltsön egy kellemes estét A CORVIN ÁRUHÁZ ÉTTERMÉBEN Közreműködik az ARTH ER zenekar vasárnap És ünnepnap 5 órai tea Műsorkezdés : 22 órakor KITŰNŐ konyha - ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁS Hétfőn este szünnap XVIII. ÉVF. 1. SZÁM * 1969. JANUÁR 3—9-IG * ÁRA:1,60FT

Next

/
Thumbnails
Contents