Pesti Műsor, 1969. szeptember (18. évfolyam, 27-30. szám)

1969-09-05 / 27. szám

lom ISMÉT a közönség kezében a Pesti Műsor. Szokásos nyári szünetünk utáni első számunk szokatlanul kis terjedelem­ben jelenik meg. Oka: színházaink zöme az idén egy héttel később kezdi évadát, mint az előző években. Íme évadnyitó naptárunk (a már játszó színházakon kívül) :- 12-én: Vígszínház, Madách Színház, Madách Kamaraszínház. 13-án: Állami Operaház, Erkel Színház, Pesti Színház. 18-án: Nemzeti Színház, Katona József Színház, Fővárosi Operett- színház, Irodalmi Színpad. 19- én: Kamara Varieté, Bartók Gyer­mekszínház. 20- án: Thália Színház. A Pesti Műsor következő száma szeptember 12-én ismét a megszokott terjedelemben-jelenik meg. XIII., Váci út 63. Tel.: 208-238 Jegypénztár nyitás l-kor Szombaton, 6-án ÉVADNYITÓ ELŐADÁS Utána minden este (szerda, 30-e kivételével) Kezdete 7. vége '/210-kor VALAMI MINDIG KÖZBEJÖN... Zenés bohózat. 2 résziben (3 kép) Irta : PAUL GAVAULT és KÖBÉRT CHARVAY Fordította : Molnár Ferenc A verseket írta: Szenes Iván. Zene: Lovas Róbert. Rendezte: Benedek Árpád. Díszlet : Wegenast Róbert. Jelmez: Witz Eva Groche..................... Elise Moulurey . . Georges . ... . Lescalopier ; . . Marguerite . . . Paradeux . . . . Berthe..................... Hernani......................... Irén .......................... Lansquenet . . . Langrunené . . . Inas .......................... Bodrogi Gyula Voitli Ági Benkő Péter Ráday Imre Pálos Zsuzsa Láng József Lóránd Hanna Horváth Gyula Szabó Ottó Káló Flórián Bakó Márta Sugár László * I. rész: Elise gazdag férje váratlanul elhunyt À fiatal özvegyre rászakad a nagy szabadság Udvarlóját, Georgest elküldi tíz hónapos világkörüli útra. Közben kiderül, hogy az elhunytnak csak egy korábbi végrendelete létezik, mely szerint, ha utód nélkül halna meg, vagyonát szülővárosa örökli. Croche ebbe nem nyugszik bele, mert Elise nagy összeggel tartozik neki. Elhozza a köz­jegyzőt és az özveggyel aláírat egy nyi­latkozatot, mely szerint reményteljes ál­lapotban van. Elisenek 300 napon belül kell világra hoznia a csoda-gyermeket. Berthe tanácsára ez ügyben Georgeshez fordulna de ő már elindult világkörüli útjára. Croche kétségbeesetten számolja a napokat, hajót küld George után, ami­kor megtudják, hogy Georges Párisban van és a fiú az inasát küldte útra maga helyett. Elise nagynehezen megbocsát Georgesnek. de amikor végre kettesben maradnának, beállít a vidéki város kül* dötte, akinek az a feladata, hogy éjjel nappal vigyázzon Elisere; ezért kitiltja Georget a házból. II. rész: Crocheák mindent elkövetnek, hogy kifárasszák Lescalopiert, de fárado­zásukat nem kíséri siker. Szerencsére az utolsó pillanatban előkerül az újabb vég­rendelet, mely szerint Elise az örökös. XVIII. ÉVF. 27. SZÁM * 196». SZERT. S-11-IG * ÁRA: 1,— FT Szerdán, 10-én Kezdete 7, vége ‘AIO után KÉT ÚR SZOLGÁJA Vígjáték 2 részben Irta: CARLO GOLDONI Fordította: Harsány! Zsolt. Zene: Fényes Szabolcs. Rendezte: Szirtes Tamás. Dísz­let: Wegenast Róbert. Jelmez: Witz Eva. Játékmester: Bodrogi Gyula. Vivómester: Pintér Tamás Beatrice, álnéven Federigo Rasponl Florindo..................... Truffaldino, Beatrice és Flo­rindo szolgája . Pantalone de Bisognosi. ... . Clarice, a leánya . Doktor Lombardi . Silvio, a fia . . . . Smeraldina, Clarice szobalánya . . . Brighella, fogadós . I. pincér..................... II. pincér . • • •. I. hordár ..... II. hordár . • • • Néma koldus . . • * akarnak halni, az utolsó pillanatban azon­ban összetalálkoznak, s minden kiderülj Boldogan esnek egymás karjaiba, s Truf- fáldinönak is megbocsátanak. * Ç1 oldoni Carlo (1707—1793) „az olasz Mo- V7 liére” Velencében született, ez a vá­ros a színhelye, legtöbb komédiájának. Színésznek indult, később hivatalnok és ügyvéd lett, majd színpadi szerző s e mi­nőségében rengeteg darabot írt olasz, öregkorában francia nyelven. Nálunk leg­ismertebb darabjai: Két úr szolgája (1745), A furfangos özvegy (1748), À kávéház (1750), A hazug (1751). Mirándolina (1753). TOVÁBBI MŰSOR: 12- éfi és 14-én: Valami mindig közbejön 13- án: Mona Marie mosolya I. KÉR TANÁCS V. B. MŰVELŐDÉSI HÁZ I„ Bem rakpart 6. Tel. : 154—443 Csütörtökön, 11-én 6-kor Folk Beat Klub TOLCSVAYÉK ÖNÁLLÓ MŰSORA Voiíh Agi Ujréti László Bodrogi Gyula Káló Flórián Pálos Zsuzsa Szabó Ottó Benkő .Péter Örkényi Éva Turgonyi Pál Zoltay Miklós Kristóffy György Csók István Zámori László Sugár László Kocsmai verekedés közben Federigo ha­lálos sebet kap. A gyanúsított Florindó- nak, aki a halott" húgának szerelmese, menekülnie kell. Beatrice utánaszökik, hogy segítségére legyen és Truffaldinót, a csalafinta bergamóit fogadja szolgájául. Egy velencei kereskedőhöz vetődnek, ahol egy félreértés folytán az álruhás Beatrice megzavarja Clarice és Silvio jegyességét. Közben egy fogadéba érkező idegen is szolgájává fogadja Truffaldinót. Az ide­gen Florindo. Beatrice szerelmese. A két úr kiszolgálásából mulatságos félreérté­sek, izgalmas bonyodalmak kerekednek. Truffaldinó összecseréli a gazdáinak cím­zett küldeményeket, sőt ruhájukat is. Amjikor kérdőre vonják, azt válaszolja, hogy meghalt gazdájának holmijai — örö­költe. A szerelmesek bánatukban meg FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ XL, Fehérvári út 47. Tel.: 350—302 Szombaton, 6-án; hétfőn, 8-án és szerdán, 10-én este 9-kor A VEGYIPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE BARTÓK BÉLA TÁNCEGYÜTTESÉNEK BEMUTATÓJA PESTERZSÉBETI VASAS MŰVELŐDÉSI HÁZ XX., Nagy Győri I. u. 2/6. Tel.: 278—630 Csütörtökön, 11-én V26-kor A RING CSILLAGAI I. RÉSZ Kétrészes filmbemutató az évszázad profi ökölvívóiról Előadó: Füzessy Zoltán

Next

/
Thumbnails
Contents