Pesti Napló, 1929. március (80. évfolyam, 50–73. szám)

1929-03-07 / 55. szám

CäütörtöK PESTI NAPLÓ 1929 március 7 13 Mozgóiényképsztnházak műsora» Anúrássy (Csenge'ry ucca 39. Andrássy út sarok. Tel.: Aut. 261—73): Sárga liliom, (dráma. 10 felv., Billie Dove, Clive Brook, l'ártos Gusztáv) — Amor a nye­regben (vígj.,'7 folv., Mary Astor) — Híradó — Va­sárnap délelőtt 10—l-ig burlcszkmatiné (4, 6, 8, s/iI0). Astor (Akácfa ucca 4. Telefón: József 78 -03): Szenve­dély (dráma, 10 felv., Greta Garbo, Conrad Nagel) — Sólyomfészek (Milton Sills, 9 felv.) — Pátria Világ­híradók (5, 'A8, %10). i>eiv!irosi (Irányi ucca 21. Telefón: Automata 833—29)! Az eljátszott asszony (dráma. 10 felv.. Dolores del Rio) — A sejk leánya (keleti tört., 8 felv., Bebe Da­niels) — Híradó. Vasárnap délelőtt 11 és délután 3 órakor Gyermekszínpad) (Piros terem 5, V<8, 10; zöld terem 8). Bodográf (József körút 63. Telefón: 384—76): A kínai haramiák (8 felv., Richard Dix, Mary Bryan) — A kölyök (burl.-vígj.. 7 felv., Charlie Chnplin. Jackie Coogan) — Nyeregbe Móric — Hollywood királya (burleszkek) — Híradó (4, 6, 8, 10). Capitol (Baross tér. telefón: József 343—37): Rasputin, a fekete muzsik (dráma, 8 felv., Andre Cornells) — Davidson (am. burl.) — Amerikai és Magyar Hír­adó (5, V<8, !A10). Corso (Váci ueea 9. Telefón: Automata 874-02): Rang és szerelem (filmregény, Ramon Novarro, Renée Adorre) — Osäendovszky, a világhírű utazó expedí­ciós filmje: Majmok pálmák, feketék (8 felv.) — Pa­ramount és Magyar Híradók (4, '/i6, a/í8, %10). Corvin (József körút és Üllői út sar<~k Telefon: József 398—88 vagy József 395—84): A két alkoholista (Zoro —Enru-vígj., 10 felv.) — Naflalin (Heltai Jenő bohó­zata, 8 felv,, Vivian Gibson, Radó Teri, Elza Temáry) ('/«<;, V»8, J/il0). Déesi (Teréz körút 28. Tel.: Ant. 213—43 és 259-52): Szerelem és rang (Ramon Novarro, Renée Adorre) — Sátán legényei (Tim Mc Coy, Dorothy Sebastian) — Híradók (4, 6, 8, 10). Décsi mii premierje nagy ntesterfilmje: Szerelem és Kan$ Renee Adoree és Roy D'Arcyval Poétikus, humoros, érdekfeszítő és izgalmas! Sálán legényei (Tim Mc Coy, Dorothy Sebastian) kalandos Ülmje. Eldorádó (Népszínház ucca 31. Telefón: József 331—71): Sólyomfészek (filmregény, 9 félv.. Milton Sills, Doris Kenyon) — Rablétek a primadonna (dráma, 10 felv., Fox-íilin) (4-tŐl folyt.). "Elit Mozgó (Lipót körút 16. Telefón: Lipót 901—51): Az eljátszott asszony (dráma, 8 felv., Dolores dol FORUM Ma nagy premier Az első PALACE Csak felnőtteknek K Azonkívül FEI,FCIi«PULT VILÁG Kalandos vígjáték. MA Rio) — Hazárdjáték (filmregény, 10 felv., Colleen Moore) (5, 'AS, ValO). Fészek (Józeef körút 70. Telefón: 460—40): Sólyomfészek (dráma, 10 félv., Milton Sills. Dorris Kenyon) — Miss Arábia (szerelmi tört., 8 felv., Bebe Daniels). Vasárnap délelőtt 10-1-ig burleszkmatiné (4, 6, 8, 10). Forum (Kossuth Lajos ucca 18. TeJ.v Aut. 895-43 és 397 —67): Rasputin, a fekete muzsik (dráma, 16 éven fe­lülieknek, A. Malykoff) — Felfordult világ (a kettős főszerepben Carlo Aldini)Híradók (5, '/<8, '/J10). Fővárosi Nagymozgó (líákóczi út 70. Tel.: J. 394—97): Tavasz ébredése (erkölesdráma, 8 felv., Greta Mos­heim) Sólyomfészek (dráma, 8 felv., Milton Sills) — Híradók (Vi5, 'A8, "slO). Kamara Mozgó (Telefón: József 440- 27): A két alkoho­lista {Zoro és Huru, vígj., 10 felv.) _ Naftalin (Hel­tai Jenő bohózata, 8 folv. Vivian Gibson, Rádó Teri, Elza Temáry) (4, 6, 8, 10). Nyugat Mozgó (Teréz körút. Telefón: Automata 271—62): Rabiélek a primadonna (dráma. 12 felv.; Madge Bel­lamy, Barry Norton) — Denny és a nők (vígj., 8 felv., Reginald Denny) ('.«4, VÍG, %8, %10). OSSENOOWSKI HiLTAI *«fENÖ NAPTAI.IN NA ELÓSZÖR rAZ Odeoii Mozgó (Rotten biller ueea 37/b. Telefón: 302- 63): Rablétek a primadonna, (filmjáték, 10 felv., Marlge Bellamy, Barry Norton) — Rádió-couboy (6 felv., Rex Bell) - Sárga ördög (slúgerburleszk) — Fox Journal (5. 7, VulO). Olympia (Erzsébet korút 26. Telefón: József 429- 47): A bukott zsarnok (dráma; 10 felv., Lewis Stonne) — Az ezred bánya (10 felv., Betty Balfour) — Híradók (4, 6. 8 10). Omnia (József körút 31. Telefón: 901 25): Piccadilly (10 felv., London éjjeli életéből, Anna May Wong) Pátria (Népszínház ucca 13. Telefón: József. 456—7o)t A bukott zsarnok (dráma. 10 felv., Lewis Stounei Marcelyno Day) — Kínai, haramiák (8 felv., Mary Bryan, Richard Dix) — Mungó, a kígyók réme (i felv.) - Híradók (5, V18, 'A 10). Phönix (Rákóczi út 68. Telefón: József 370—10): Rablétek a primadonna (10 felv., Fox-íilm, Madgu Bellamy, Barry Norton) — Miss Arábia (vígj.­attrakció, 8 felv., Bebo Daniels) — Híradók (":5, '/.8, VJIO). Radius Filmszínház (Nagymező ueea 22—21. Tel.: Aut. 292—50 és Aut. 220- 98): Piccadilly (E. A. Dupont világfilm, 12 felv., Anna May Wong, Gilda Gray) --« A kísértetek órája (8 felv.) — Magyar és Paramount Híradók (4, 6, 8, 10). MA: A legjobb ZORO-HURU: A két alkoholista es a (HELTAI FILM) egy műsorban. KAMARA CORVIN Eoyal Apolló (Erzsébet, körút. Telefón: József 429—461: Prolongálva! P.'gő asszony (pesti tört., 12 felv., Olgi Csehova, Artúr Pussey) — Karnevál (tört. n nizzai karneválból, 10 fi Ív.) — Híradó (5. Vi 8, ' ilO). Tivoli (Nagymező ucca 8. Telefón: Automata 230—i9): Rabiélek a primadonna (filmjáték, 10 felv., Maclg« Bellamy, Barry Norton) — A rádió-cowboy (6 felv., Rex Bell) — Ördöge van (burleszk) — Híradók. Va­sárnap délelőtt 10—l-ig burleszkmatiné (5, VÍ8, VilO). Jurán (Nagymező ucca és Mozsár ucca sarok. Tel.: 264 —20): Volga . . . Volga (dráma, 16 felv., A. Schlct­típikus pesti történetét tárja elénk az Élj© assaeony. Főszereplő: Olga Csehova Apollo Prolongálta a Royal — Hogy lehet a nőkkel bánni (vígj., 8 felv., Glenn Tryon) — Híradók (5, Vi8," VslO). Orient (Izabella ncen és Aradi ucca sarok. Tel.: Aut 150—87): Az eljátszott asszony ídrárnn, 7 felv.. Dolo­res del Rio, Don Alvad.-to) — Rádió cowboy (6 felv., Rex Bell) — Válasszon halálnemet — ördöge van (burleszkek) — Fox Journal. Vasárnap délelőtt 10— l-ig burlcszkmatiné (5, 7, '/«10). Orion Filmszínház (Eskü út 1. Telefón: Aut. 831-02): Piccadilly (10 felv., Anna May Wong. Hilda Grey) — A kísértetek órája ((irama, 8 felv., Marietta Mii­ner) — Magyar és Külföldi Híradó C-6, VsS, 'A 10). Palar-e (Newyork palotával szemben. Tel.: J. 36.'?—23): Rasputin, a fekete muzsik — A felfordult, világ (ka­lu.ndos vígj.) — Híradó (4, 6, 8, 10). Mungó, a. kígyóit Burleszkek — tow. Hall Davis, George Sroft) — réme (izgalmas expedíciós film) Híradók (5, 'A8, =/.10). UFA (Teréz körút 60. Nyugati pályaudvarral szemben. Jegy rendelő telefón: L. 921—32 és 921—33): Magyar Híradó — Ufa Világhíradó — Naftalin (Holtai Jenő vígj.) — Ossendovszky: Majmok, pálmák, feketék — Stephanides Károly elirigál — Altom Lajos orgona­hangversenye közkívánatra még egy hétig; Perzsa vásár (5. '/i7, "=10). Vesta (Erzsébet körút 30. Telefón: József 326—39): Sólyomfészek (9 felv.. Milton Sills, Doris Kenyon) — A tettesnek nyoma veszett CHauny Welse, Kurt Gereon) — Mungó, a kigyóh réme (úllatlllm) — Nő­süljünk meg, pajtás (burl.) (":4-től folyt:). Hs*

Next

/
Thumbnails
Contents