Pesti Napló, 1930. április (81. évfolyam, 74–97. szám)

1930-04-01 / 74. szám

Az új német kormány tagjai. Balról jobbra: Brüning (kancellár); Curtius (külügyit Wirth (belügy); Dietrich (gazdaságügy); Moldenhauer (pénz­ügy); Stegenvald (munkaügy); Scliíele (közélelmezés); Guerard (közlekedésügy); Groenner tábornok (hadügy); Schaetzl (postaügy) MacDonaídot leszavazták az angol alsóházban A liberálisok is a kormány ellen szavaztak London, március 31. hogy MacDonald felvetette a bizalmi kérdést és (A Pesti Napló tudósítójától,) mindenki azt várta, hogy a liberális párt a kor­* / t mány mellett szavaz. Chamberlain mditvanya el­A munkáskormáriy az alsóház hétfői ülésen i e n j85-en szavaztak, mellette pedig 175-en. A sza­váratlanul kisebbségbe került. MacDonald mi- vazás után az alsóház áttért a napirendre, anél­niszterelnök az ülés elején javaslatot terjesztett j^] i 1 0g V jóváhagyta volna a MacDonald által be, amelyben arra kérte az alsóházat, ne ragasz- kért éjszakai ülést. Abból a körülményből, hogy kodjék a házszabályokhoz, amelyeknek ertelme- a liberális képviselők a kormány ellen szavaztak, ben az ülés éjjel tizenegy óráig tart és tartson politikai körökben arra következtetnek, hogy még­hétfűn kivételesen éjszakai ülést, több surgos 6e m felelnek meg a valóságnak azok a hírek, hogy javaslat letárgyalása céljából. A szavazas a ja- a überális és munkáspárt között titkos koalíció vaslat elvetésével végződött. MacDonald mellett létre. AM n 1 '"Ti AM «.A ni Iw rtl I Avi r, *"\Arl i /"•» 1 V J Q H A CÍVO­Az új német kormány első minisztertanácsa Berlin, március 31. (A Pesti Napló tudósítójától.) Az úi Brüning-kormány délután félnégy óra­kor megtartotta első minisztertanácsát. A minisz­tertanács a parlament holnapi ülésén felolvasandó kormánnyilatkozatot tárgyalta. Kedden délelőtt újabb miniszteri értekezlet lesz. amelyen véglege­sen megszövegezik a programnyilatkozatot. Az új miniszterek este hat órakor letették az esküt Hindenburg elnök kezeibe. Az eskütétel ezúttal történt először a néhány héttel ezelőtt megszavazott új minisztertörvénv alapján. Az új esküszöveg a következő: — Esküszöm, hogy minden erőmet a német nép javára fordítom, a birodalom alkotmányát és törvényeit megvédem, kötelességeimet lelkiisme­retesen teljesítem és hivatali ügyeimet pártatla­nul és mindenkivel szemben igazságosan intézem. Isten engem úgy segéljen! Az eskütétel után Hindenburg elnök őszinte szerencskívánatait fejezte ki az új kormány tag­jainak és sikert kívánt nekik a haza érdekében vállalt missziójukhoz. Hindenburg elnök a pilla­nat legfontosabb követelményeinek a pénzügyek szanálását és a mezőgazdaság megmentését -Hölte meg. Az eltűnt pesti háztulajdonost megtalálták — a Rókus kórházban {Saját' tudósítónktól.) Toí>b nappal ezelőtt be­jelentették a főkapitányságon, hogy Szinner Jó­zsef -60 éves budapesti'- , háztulajdonos —~— ————t nyomtalanul eltűnt. súlyos állapotban. A mult hét végén a kór Szinner József ház közelében egy idő­sebb férfi összeesett Személyazonosságát nem tudták megállapítani. Szélütés érte, A kórházban most megállapították, hogy a férfi az eltűnt és a rendőrség által már rádió útján is keresett Sziu nor háztulajdonossal azonos. Most is kórházban fekszik, igen súlyos állapotban. ELI DA j m^O Tvjy SZAPPAN 6/ida ^Minőség? Darabja 80 fiííér. « Az Eíida Favorit Szappan állandó használatának ered­ménye a kifinomult termé­szetes szépség. A bájos, finom arc eíbüvölobb lesz, mint valaha! MELLBELOTTE MAGAT EGY DIÁKLÁNY (Saját tudósítónktól.) Oláh Laura ltí éves ta ÚUIÓ lakásán mellbelötte magát. Súlyos állapot ban került a Rókus-kőrházba. Tettének oka isme­retlen. Szabad felhőkarcolói építeni Budapesten (Saját tudósítónktól.) A Közmnnkák Tanácsa eddig nem engedte meg, hogy Budapesten felhő­karcolót építhessenek. Ezzel az elvvel most szakít, amennyiben e héten írja ki a tervpá 7 ,iázatot az Erzsébet sugárút torkolatánál építendő házak ki képzésére s megengedi azt is, hogy felhőkarcolót építhessenek Kötelezőeu előírja azonban a terv­pályázat, hogy a házak földszinti sorainál árkád­szerű kiképzés legyen. Ennek részben esztétikai okai vannak, részben az, hogyha a gya^gforgal­mat as árkádok alatt bonyolítják le. akkor széle­sebb lehet az úttost. A pályaterveket jüiiiu« lö-éig lehet benyújtani. . > ..... •. ­EUDAg* Imt A legnemesebb párfőm harmatával dúsan át­iraton rendkívül kiadós szc. dir, ápol, frissit. Kedd PESTI NAPLÓ 1930 április 1

Next

/
Thumbnails
Contents