Állami Kossuth Lajos gimnázium, Pestszenterzsébet, 1942

Budapestvidéki Tankeriilet. Pestszentensébet, 1943. Á PESTSZENTERZSÉBETI ÁLLAMI KOSSUTH LATOS-GIMNÁZIUM . ÉVKÖNYVE az 1942—43. iskolai évről. Az iskola fennállásának XXIV. évében szerkesztette : ÉLTETŐ ÖDÖN igazgató. Kiadta az iskola igazgatósága, Pestszenterzsábet, Török Flóris-utca 89. (Telefon : 347-555)

Next

/
Thumbnails
Contents