Állami gimnázium, Pestszentlőrinc, 1937

BUDAPESTVIDÉKI TANKERÜLET. A PESTSZENTLŐRINCI M. KIR. ÁLL. GIMNÁZIUM 2. SZ. ÉRTESÍTŐJE AZ 1937—38. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: DR. TÓTH TIVADAR MB. IGAZGATÓ. NYOMATOTT VARGA JÓZ: VVNYOMDÁJÁBAN, SZOLNOK, GOROVE-U. 6.

Next

/
Thumbnails
Contents