Katolikus polgári leányiskola, Pestújhely, 1930

A PESTÚJHELYI RÓM. KATH. POLGÁRI LEÁNYISKOLA 1930-31. ÉVI ÉRTESÍTŐJE KÖZLI: D» SZŰCS ISTVÁN IGAZGATÓ. NYOMATOTT: NÉMETI ELEMÉR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, PESTÚJHELYEN.

Next

/
Thumbnails
Contents