Katolikus polgári leányiskola, Pestújhely, 1936

A PESTÚJHELYI BOLDOG GIZELLA RÓM. KATH. POLGÁRI LEÁNYISKOLA 1936-37· (XXVL) ÉVI ÉRTESÍTŐJE KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. Németi Elemér könyvnyomdája, Pestújhely. F. k.: Blaskovics Aranka.

Next

/
Thumbnails
Contents